Stuur een e-mail!
 

EPB - EPC - VC

  /
EPB-verslaggeving

Bij een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor uitvoering van werkzaamheden aan gebouwen (wonen, werken, sporten …) die verwarmd of gekoeld worden, gelden er EPB-eisen (energieprestatie- en binnenklimaateisen).

Dit betekent dat een verslaggever dient te worden aangesteld voor de start der werken.

Deze verslaggever berekent het E-peil en het K-peil van het gebouw tijdens de ontwerpfase en maakt uiterlijk zes maanden na ingebruikname het EPB-verslag op. De EPB-eisen en de procedures gelden niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor uitbreidingen en verbouwingen aan gebouwen, doch enkel indien een stedenbouwkundige vergunning vereist is.

Zie onderstaande link voor verdere informatie over Energieprestatieregelgeving :
www.energiesparen.be/epb/energieprestatieregelgeving


Copyright © 2012 - www.alfa-architectuur.be

Webdesign by IMAXX