Stuur een e-mail!
 

EPB - EPC - VC

  /
Veiligheidscoördinatie

Om het risico op arbeidsongevallen in de bouwsector te verminderen werd Europees een richtlijn goedgekeurd waarin minimale veiligheids- en gezondheidsvoorschriften zijn opgenomen voor werken op tijdelijke en mobiele werkplaatsen.

Wanneer minstens twee verschillende aannemers werken uitvoeren, zelfs al komen deze nooit tegelijk op de werf, is de veiligheidscoördinatie verplicht. Indien alle werken door één en dezelfde aannemer uitgevoerd worden, is er dus geen aanstelling van een veiligheidscoördinator nodig.

Indien tekortkomingen van preventiemiddelen geconstateerd worden, zodat de veiligheid en/of gezondheid op de werf in gedrang kan komen, is het onze taak als veiligheidscoördinator om hierover advies te geven.

Zie onderstaande link voor verdere informatie over Veiligheidscoördinatie:
www.werk.belgie.be/detailA_Z.aspx?id=1432


Copyright © 2012 - www.alfa-architectuur.be

Webdesign by IMAXX