EPB – EPC - VC / EPC-Certificatie

Woningen, studio's en appartementen die te koop of te huur worden aangeboden dienen te beschikken over een EnergiePrestatieCertificaat (EPC) opgemaakt door een energiedeskundige type A. 

Potentiële kopers of huurders krijgen met het EPC een idee van de energiezuinigheid van de woning en bovendien krijgen ze een aantal vrijblijvende adviezen om de energieprestatie van het gebouw te verbeteren. Verkopers en verhuurders kunnen met het EPC de energiezuinige kenmerken van hun woning in de verf zetten.

Openbare en publieke gebouwen dienen te beschikken over een EPC opgemaakt door een energiedeskundige type C. Zie onderstaande link voor verdere informatie over het EnergiePrestatieCertificaat:
www.energiesparen.be/epcparticulier


EPB – EPC - VC / Algemeen

Alfa-architectuur biedt door de diversiteit van opleidingen en ervaringen van alle medewerkers ook ondersteuning voor complementaire bouwtechnische activiteiten zoals epb-verslaggeving, epc-certificatie en veiligheidscoördinatie.

Het project wordt vanaf het eerste ontwerp getoetst aan de wettelijk verplichte normen en eventuele bijkomende energiebesparende wensen van de opdrachtgever.

Dit zorgt voor een optimalisatie van het concept tijdens de ontwerpfase wat uiteindelijk resulteert in een vlot en kostenbesparend bouwproces.

EPB-verslaggeving

Bij een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor uitvoering van werkzaamheden aan gebouwen (wonen, werken, sporten …) die verwarmd of gekoeld worden, gelden er EPB-eisen (energieprestatie- en binnenklimaateisen).

Dit betekent dat een verslaggever dient te worden aangesteld voor de start der werken.

Deze verslaggever berekent het E-peil en het K-peil van het gebouw tijdens de ontwerpfase en maakt uiterlijk zes maanden na ingebruikname het EPB-verslag op. De EPB-eisen en de procedures gelden niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor uitbreidingen en verbouwingen aan gebouwen, doch enkel indien een stedenbouwkundige vergunning vereist is.

EPC-certificatie

Woningen, studio's en appartementen die te koop of te huur worden aangeboden dienen te beschikken over een EnergiePrestatieCertificaat (EPC) opgemaakt door een energiedeskundige type A. 

Potentiële kopers of huurders krijgen met het EPC een idee van de energiezuinigheid van de woning en bovendien krijgen ze een aantal vrijblijvende adviezen om de energieprestatie van het gebouw te verbeteren. Verkopers en verhuurders kunnen met het EPC de energiezuinige kenmerken van hun woning in de verf zetten.

Openbare en publieke gebouwen dienen te beschikken over een EPC opgemaakt door een energiedeskundige type C.

Zie onderstaande link voor verdere informatie over het EnergiePrestatieCertificaat:
www.energiesparen.be/epcparticulier

 


VC  / Veiligheidscoördinatie

Om het risico op arbeidsongevallen in de bouwsector te verminderen werd Europees een richtlijn goedgekeurd waarin minimale veiligheids- en gezondheidsvoorschriften zijn opgenomen voor werken op tijdelijke en mobiele werkplaatsen. 

Wanneer minstens twee verschillende aannemers werken uitvoeren, zelfs al komen deze nooit tegelijk op de werf, is de veiligheidscoördinatie verplicht. Indien alle werken door één en dezelfde aannemer uitgevoerd worden, is er dus geen aanstelling van een veiligheidscoördinator nodig.

Indien tekortkomingen van preventiemiddelen geconstateerd worden, zodat de veiligheid en/of gezondheid op de werf in gedrang kan komen, is het onze taak als veiligheidscoördinator om hierover advies te geven.

Zie onderstaande link voor verdere informatie over Veiligheidscoördinatie:
www.werk.belgie.be/detailA_Z.aspx?id=1432